Výzvy v době po-Covidové

Poslední měsíce se ke každému z nás nastěhoval Covid. Některé ovlivnil fyzicky, ale drtivou většinu ovlivňuje nepřímo. Některým stačí kouknout na zpravodajství, aby se jim udělalo nevolno, někteří přišli o práci nebo zakázky, vždyť i školství se omezilo na dálkové studium. Zkrátka, ať se nám to líbí nebo ne, je tu s námi choroba, která ovlivnila celou společnost a postavila před nás důležité otázky. Základní z nich je efektivita práce a ruku v ruce s tím, jak pracovat efektivně na dálku.

Nyní je čas si říct, co Covid přinesl? Už teď víme, že cestovat na konference a meetingy je sice dobré z hlediska sociálního, ale z hlediska ekonomického, ekologického a časového je to čistá ztráta. Telekonference nebo videokonference se v dnešní době stávají standardem i u starších ročníku a ti mladší je využívají  zcela běžně. Současná doba klade nové výzvy i pro management společností, a to jak naložit s prací lidí z domova, tedy efektivní využívání home office. Výzva je především to, jakým způsobem dát zaměstnancům či spolupracovníkům kompetence pro práci z domu a jakým způsobem zadávat úkoly a jak je vyhodnocovat.

Názory z řad manažerů nebo majitelů firem, že home office u jejich zaměstnanců nefunguje, jsou bohužel částečně pravdivé. Důvod proč nefunguje je právě ten, že manažeři sami nemají dostatečné kompetence pro práci z domova. Otázkou tedy zůstává, jak pak mohou řídit ostatní? Řešením je vzdělání napříč celou společností a začít právě u managementu či vedení. Nejlepší způsob jak motivovat zaměstnance, je jít příkladem a dostatečně komunikovat důvody změny.

V neposlední řadě je tu výzva týkající se většího využívání online prostředí. Tato výzva se netýká pouze firem, ale i státní správy jako takové. Digitalizace a přechod do online prostředí je ve firmách na vzestupu a blýská se na lepší časy. V mnoha firmách pochopili význam a přínosy, které s sebou práce online přináší. Nicméně digitalizace ve státní správě stále trochu pokulhává a v současné době je situace ve většině zemí spíše tragická. Jediný online stát je dnes Estonsko a jejich řešení je cesta správným směrem a zde bychom se měli inspirovat. Není přeci možné, aby v době kdy máme veškeré technické prostředky vyvinuté, musel byrokrat činit úkony, které si může každý občan pár kliky myší obstarat sám na portálu státní správy. Opět zde jde o efektivitu a užitečnost. Úplná digitalizace je tedy zatím hudbou budocnosti mnoha firem a institucí.