Školení

Na této stránce naleznete seznam našich školení, kurzů, workshopů a přednášek. Ty jsou rozdělené do dvou hlavních oblastí - IT dovednosti a soft skills. Také nabízíme výhodné balíčky, které vhodně kombinují obě oblasti.

IT dovednosti

Znalost práce s informačními technologiemi patří dnes k základním dovednostem takřka ve všech oborech. Práce online je bez základních dovedností v oblasti IT zcela nemožná.

Naučíme Vás a Vaše zaměstnance používat moderní technologie od A do Z.

Naše nabídka přednášek a školení z oblasti IT dovedností:

Základy práce online

Přednáška vhodná pro začátečníky s prací online.

Tato přednáška Vás uvede do problematiky práce z domova nebo jiného místa mimo kancelář. Představíme Vám užitečné programy a softwarové nástroje, které je vhodné používat při práci online. Budeme se věnovat sdílení dokumentů s kolegy, organizování videokonferencí, prezentace na dálku a dalším věcem, které při práci online určitě oceníte.

Přednáška může proběhnout online nebo osobně - podle přání zákazníka. Součástí je konzultace a pomoc s instalací a nastavením nástrojů dle volby klienta. U účastníků se předpokládá zvládání základních IT dovedností.

logo
Témata: videokonference, sdílení dokumentů

Délka: 1 hod
Cena: 3 000 Kč bez DPH

Základy bezpečnosti v online světě

Online seminář o základech bezpečného chování na internetu a v online světě obecně.

Tento online seminář vás naučí, jak se chovat bezpečně při surfování na internetu, vyřizování pošty a při dalších činnostech v online světě.

Seminář probíhá online - účastníci si ihned vyzkouší v praxi například používání blokátoru reklam nebo správce hesel. Součástí je konzultace a pomoc s instalací a nastavením nástrojů dle volby klienta. U účastníků se předpokládá zvládání základních dovedností při práci online.

logo
Témata: Bezpečnost, šifrování, podvody na internetu

Délka: 1 hod
Cena: 3 000 Kč bez DPH

Práce online pro pokročilé

Online seminář o pokročilých softwarových nástrojích vhodných pro práci mimo kancelář.

Tento online seminář je zaměřen na praktické využití softwarových nástrojů pro práci online. Představíme si nejpoužívanější nástroje na trhu a zaměříme se na ty, které lze používat zdarma. Porovnáme si jejich možnosti a společně vybereme, který je pro Vás nebo Vaši firmu nejlepší.

Seminář probíhá online - účastníci si probírané technologie ihned vyzkouší v praxi. Součástí je konzultace a pomoc s instalací a nastavením nástrojů dle volby klienta. U účastníků se předpokládá zvládání základních dovedností při práci online.

logo
Témata: G Suite, Microsoft Teams, Trello

Délka: 2 hod
Cena: 6 000 Kč bez DPH

Bezpečnost v online světě pro pokročilé

Online seminář o bezpečném chování na internetu a v online světě obecně.

Tento online seminář vás naučí, jak poznat bezpečnou webovou stránku, jak se chránit proti virům, nebo třeba jak poslat šifrovaný email.

Seminář probíhá online - účastníci si ihned vyzkouší v praxi například posílání šifrovaných emailů nebo elektronické podepisování. Součástí je konzultace a pomoc s instalací a nastavením nástrojů dle volby klienta. U účastníků se předpokládá zvládání základních dovedností při práci online.

logo
Témata: Bezpečnost, šifrování, podvody na internetu

Délka: 2 hod
Cena: 6 000 Kč bez DPH

Projektové řízení na dálku

Online seminář formou videokonference o softwarových nástrojích a metodikách pro řízení projektů v dislokovaných týmech.

Tento seminář je zaměřen na problematiku řízení projektů s podporou online nástrojů.

Témata: Agilní metodiky, SCRUM, Kanban, Open Project

logo
Témata: Projektové řízení

Délka: 2 hod
Cena: 6 000 Kč bez DPH

Základní IT dovednosti

Přednáška vhodná pro začátečníky s prací na PC.

Tato přednáška Vás uvede do základů práce s informačními technologiemi a je vhodná pro úplné začátečníky.

Přednáška probíhá osobně, protože se předpokládá, že účastníci by online přednášku nebyli schopni absolvovat. Vhodná jako úvodní přednáška před školeními na téma práce online. Součástí je konzultace a pomoc s instalací programů a nastavením PC.

logo
Témata: surfování po internetu, e-mail, Word, Excel

Délka: 1 hod
Cena: 3 000 Kč bez DPH

Využití open source alternativ

Seminář je vhodný pro lidi se znalostmi základů práce na PC.

Tento online seminář Vás uvede do světa open source software. Představíme alternativy k nejpoužívanějším programům a naučíme se je nainstalovat a používat. Ukážeme si například, jak nahradit kancelářské programy Word a Excel nebo Photoshop. Na přání účastníků si můžeme ukázat náhradu za libovolný software podle jejich zájmu.

Seminář probíhá online - účastníci si probírané programy ihned vyzkouší v praxi. Součástí je konzultace a pomoc s instalací a nastavením nástrojů dle volby klienta. U účastníků se předpokládá zvládání základních dovedností při práci s počítačem.

logo
Témata: Word, Excel, open source, alternativy

Délka: 2 hod
Cena: 6 000 Kč bez DPH
logo
Motivace je to, co odlišuje průměrného pracovníka od vynikajícího

Soft skills a motivace

Soft skills neboli jemné dovednosti či interpersonální dovednosti jsou důležitou složkou chování, které můžeme dále rozvíjet.

Naše chování je určeno tím, jak o věcech přemýšlíme a proto i efektivní rozvoj těchto dovedností spadá do oblasti profesionálního koučinku.

Co se řadí mezi soft skills?

 • Komunikační dovednosti
 • Plánování, organizování a kooperace
 • Výkonnost neboli efektivita
 • Řešení konfliktů, asertivita a zvládání zátěže
 • Sebereflexe a schopnost přijímat kritiku
 • Samostatnost, otevřenost a ochota učit se novým věcem
 • Budování týmu a řešení problémů
 • Strukturované a koncepční myšlení
 • Schopnost přijmout změnu

Naše nabídka přednášek a školení z oblasti soft skills:

Základy práce mimo kancelář

Přednáška o tom, jak si zachovat produktivitu a pracovní morálku při práci z domova nebo z jiného místa mimo kancelář. (video)

V této přednášce se budeme zabývat problémy spojenými s prací z domova a naučíme se je řešit. Zejména si povíme, jak si udělat domácí kancelář, jak neztratit pracovní morálku a jak se nenechat rozptylovat od práce Vaším okolím.

logo
Témata: denní režim, pracovní návyky, hygiena práce

Délka: 1 hod
Cena: 3 000 Kč bez DPH

Týmový workshop na téma motivace

Workshop na téma motivace vedoucí k lepšímu poznání spolupracovníků a případnému předcházení nedorozuměním. Vhodné pro týmy, které spolu pracují a znají se. (videokonference)

Dozvíme se, co je to motivace a proč je důležitá. Seznámíme se s motivátory, co je pro ně důležité a co pro zvýšení motivace můžeme dělat. Budeme tipovat vlastní motivátory a navzájem o tom diskutovat v týmu. Vypíchneme potenciální hlavní třecí plochy mezi jednotlivými spolupracovníky, ale i soulad v týmových motivátorech.

logo
Témata: motivace

Délka: 3 hod
Cena: 15 000 Kč bez DPH

Motivační mapa pro jednotlivce a individuální rozbor

Kompletní Motivační mapa pro jednu osobu - online test a rozbor výsledků s certifikovaným koučem.

Po vypracování certifikovaného online testu (cca 15 minut) dojde k vyhodnocení výsledků certifikovaným koučem a vypracování podrobné zprávy. Následně proběhne základní seznámení s tím, co je to motivace, proč je důležitá a poté rozbor Vašich výsledků a společné nastavení dalších kroků vedoucích ke zlepšení motivace a výkonu.

Rozhovor probíhá s certifikovaným koučem jeden na jednoho (délka cca 60 minut).

logo
Témata: motivace, Motivační mapy

Délka: 1 hod
Cena: 4 000 Kč (za 1 mapu) bez DPH

Motivační mapy pro jednotlivé členy týmu a následný týmový workshop

Kompletní Motivační mapa pro jednotlivé členy týmu a rozbor s koučem následované společným týmovým workshopem.

Každý člen týmu si vypracuje kompletní Motivační mapu - test a rozbor výsledků s koučem. Poté proběhne týmový workshop, kde se seznámíme s výsledky jednotlivých členů týmu. Rozebereme, co je pro koho důležité a co nás motivuje. Workshop slouží k bližšímu poznání jednotlivých členů týmu a zvýšení efektivity a celkového souladu mezi členy týmu.

logo
Témata: motivace, Motivační mapy, týmová práce

Délka: 2 hod
Cena: 10 000 Kč za workshop + 3 500 Kč za osobu bez DPH

Motivační mapy pro jednotlivé členy týmu, týmová mapa a následný týmový workshop

Kompletní Motivační mapa pro jednotlivé členy týmu, vytvoření týmové mapy a společný rozbor s koučem.

Každý člen týmu vypracuje online test. Následně dojde k vyhodnocení koučem a vypracování týmové mapy. Výsledky jednotlivých členů týmu jakožto i výsledná týmová mapa (včetně základní přednášky o motivaci a jednotlivých motivátorech obecně) budou rozebrány na společném workshopu celého týmu s koučem.

Workshop s vyhodnocením týmové mapy slouží k identifikaci toho, co je pro každého člena týmu důležité, komu svěřit jaké typy úkolů, co kterého člena týmu motivuje a jak jsou připraveni na změnu. Dále zjistíme, v jakých oblastech se navzájem členové týmu podporují a kde naopak jsou třecí plochy.

logo
Témata: motivace, Motivační mapy, týmová práce

Délka: 4 hod
Cena: 20 000 Kč za workshop + 1 000 Kč za osobu bez DPH

Systemický koučink na rozvoj jednotlivých dovedností v rámci Soft skills

Individuální sezení jeden na jednoho s certifikovaným koučem. (Online pouze na vyžádání)

Systemický koučink je velmi efektivní ve firemním prostředí, protože dokáže pracovat s firemními cíli a hledat, co spojuje zadavatele a koučovaného.

Systemický přístup se vyznačuje komplexností (není pouze jedna možnost, ale více variant, ze kterých si vybíráte tu nejužitečnější) a respektuplností k partnerovi (nástroje a techniky jsou přizpůsobeny tak, abyste dokázali aktivně ovlivňovat svůj život a kouče již nepotřebovali).

logo
Témata: soft skills, systemický koučink

Délka: 1 - 2 hod
Cena: 1 500 Kč bez DPH

Balíčky

Balíčky online workshopů, které vhodně kombinují různá školení. Nejlepších výsledků totiž dosáhnete kombinací IT a soft skills.

Home office - základy pro každého

Krok za krokem, jak zavést home office.

V tomto balíčku 5 různých školení Vás a Vaše zaměstnance provedeme krok za krokem procesem, jak home office správně nastavit.

Balíček obsahuje:

 • Základní IT dovednosti
 • Základy práce online
 • Základy bezpečnosti v online světě
 • Základy práce mimo kancelář
 • Základy motivace
logo
Témata: home office, práce online

Rozsah: 5 různých školení, celkem 6 hodin
Cena: 15 000 Kč bez DPH

Home office pro pokročilé

Zvládnout home office jako profesionál.

Tento balíček Vám a Vašim zaměstnancům pomůže zvládnout práci online jako profesionál.

Balíček obsahuje:

 • Práce online pro pokročilé
 • Bezpečnost v online světě pro pokročilé
 • Projektové řízení na dálku
 • Komunikační dovednosti pro manažery a pro zaměstnance
 • Motivace - rozšíření základního semináře
logo
Témata: home office, práce online

Rozsah: 5 různých školení, celkem 12 hodin
Cena: 30 000 Kč bez DPH

Došli jste až sem a nenašli jste, co hledáte? Ozvěte se nám s Vašimi požadavky a společně vymyslíme konkrétní plán. Kontakt na nás naleznete v záložce Kontakt.